Služby

Naše služby zaměřujeme na poradenství v oblasti vodního a odpadového hospodářství, a to jak pro obce, tak i pro výrobní firmy. Nabízíme komplexní řešení od návrhu efektivního systému pro úpravu vody, přes dodávku a instalaci zvolené technologie až po servis a monitoring práce úpravny, zejména pro:

Dále nabízíme zejména pro obce a provozovatele vodovodů a kanalizací: